Generalforsamling


Fredag den 30. oktober 2020

Generalforsamling afviklet den 17. oktober 2020

  Ordinær generalforsamling 2020

blev afviklet i Nordlangelandshallen, Snødevej 140B, Snøde, 

Lørdag den 17. oktober 2020, fra kl. 14:00

   

Mødet blev afviklet under hensyntagen til gældende CORONA retningslinier fra myndighederne.
Bestyrelsen havde forud for generalforsamlingen anmodet grundejerne om at respektere følgende:

1) Deltagelse af maksimalt 1 person pr. matrikel

2) Tilmelding med angivelse af sommerhus adresse og telefonnummer
3) Medbringelse af mundbind (ifald brug heraf krævedes).
4) Bestyrelsen forbeholdt sig retten til aflysning op til få dage før såfremt myndighedernes
    retningslinjer blev ændret.


Referatet kan nu læses her.

_________________________________________________________________________________

Nedenfor kan læses referater fra tidligere års generalforsamlinger (fra og med 2002).

Referater fra før 2002 kan findes i menuen "Historie" her til venstre.


Referater fra tidligere generalforsamlinger:


Copyright © 2011 Grundejerforeningen "Stoense Havn".

All Rights Reserved.