Efter Nytår 2021 - Nyt om Hegnsklipning


Lørdag den 2. januar 2021


Hegnsklipning udført


Kære alle, godt nytår!


Som I måske allerede har bemærket, har vi nu fået beskåret levende hegn ud til brandstier og grønne områder.  


Vi har tidligere beskrevet, at dette ville ske, når sæsonen taler for det, og når entreprenøren var klar. Tidspunktet kan altid diskuteres, uanset om det er vinter, forår eller efterår, men vi tager som udgangspunkt mest mulig hensyn til fugle og dyrelivet.


Årsagen til beskæring er alene den, at vi ønsker at gavne væksten, så den bliver tættere, stærkere og meget lettere at vedligeholde fremadrettet. Den entreprenør, vi bruger, er naturligvis lokal og kører også for Skov- og Naturstyrelsen flere steder på Langeland. I forbindelse med det udførte arbejde, vil der naturligvis være spor efter maskinen, men erfaringen viser, at det i de fleste tilfælde vil rette sig igen ret hurtigt.


Vi har valgt at lægge grenaffald i depot i lavningen ved feddet, så insekter, dyr og fugle får gavn af det og på den måde gavne biodiversiteten. Endvidere vil der blive klippet hegn ud til fællesvej og parcelveje ultimo marts, så vores område er klar til den kommende sæson.

 

På bestyrelsens vegne vil jeg ønske alle et godt nytår!

Med venlig hilsen, Jørn Christoffersen