Badebro i vinterhi


Søndag, den 9. oktober 2022Badebroen skal op af vandetBadebroen nedenfor Engkarsevej/Lucernevej skal tages op af vandet. Foruden at det, af  miljømæssige årsager, er et krav fra Langeland Kommune, er det ligeledes for at beskytte broen mod vejr og vind.

Opgaven er planlagt til at skal foregå


Lørdag den 22. oktober 2022 fra kl. 10:00


Arbejdet kræver som minimum 12 - 15 frivillige ildsjæle. Er man i området – det er jo for de fleste i slutningen af efterårsferien – og har man 1 - 2 timer til rådighed til lidt lettere
fysisk arbejde med tilhørende socialt samvær så mød gerne op. Er du i besiddelse af et par waders så tag dem med, her skal vi bruge mindst 4, gerne 5 par waders.


Af praktiske årsager (forfriskninger) så venligst tilmelding på e-mail 
post@stoense-havn.dk eller SMS til tlf. 4052 1957. Såfremt du bruger tilmelding via e-mail vil det fremgå af et autosvar når der er tilpas mange tilmeldt. Skulle du modtage sådan et svar er du naturligvis velkommen til at møde op alligevel.


Med venlig hilsen og på gensyn

på Bestyrelsens vegne

Chris Hansen