Økonomi


Onsdag den 29. maj 2024


Regnskab og Budget


Af principielle årsager offentliggør Grundejerforeningen "Stoense Havn" ikke årsregnskaber og budgetter på hjemmesiden.


Enhver, der måtte have brug for dette materiale, er velkommen til at rette henvendelse på e-mail til post@stoense-havn.dk Bestyrelsen vil efterfølgende fremsende det efterspurgte materiale.


Kontingent

Det årlige kontingent følger kalenderåret og fastlægges på den ordinære generalforsamling i april måned med betalingsdato 20. marts året efter. D.v.s. at kontingentet, der blev opkrævet 20. marts 2024, er fastlagt på generalforsamlingen i 2023.


Regnskabsåret

Er kalenderåret (1. januar - 31. december).


Indskud

Ved ejerskifte betaler køber et indskud (ejerskiftegebyr) til foreningen.

Jf. vedtægtens §7, stk. 1. Gebyret udgør p.t. (år 2024) kr. 600,-


Kontooplysning

Ved indbetaling til foreningen benyt da følgende konto med angivelse af parcelnummer: Sparekassen Sjælland-Fyn 0828-0000365068.

IBAN-nummer: DK0808280000365068 (for overførsler fra udlandet)Automatisk betaling

Bestyrelsen opfordrer til at tilmelde fremtidige betalinger til NETS PBS for dermed at mindske risikoen for gebyr tilskrivning.Det kan oplyses, at årskontingentet for 2024 er kr. 1.000 pr. parcel.


Chris Hansen