Bredbånd 2021?


Torsdag den 11. februar 2021


Internet Bredbånd 2021 til Stoense Havn?

1) Folketinget vedtog i forbindelse med Finanslov 2021 at forlænge Bredbåndspuljen som kan søges af interesserede. Det forventes, at kravene, der skal opfyldes for at komme i betragtning til et tilskud, bliver skærpet i forhold til 2020. Mange flere – muligvis 9 ud af 10 i et ”sammenhængende” geografisk område - skal underskrive en ny fuldmagt, egenbetalingen være større og endelig skal teleudbyder spytte flere penge i kassen. Med erfaringen fra ansøgningen i 2020 kommer det ikke på tale at foretage en samlet ansøgning om del i puljen for 2021 i Grundejerforeningen ”Stoense Havn” (med flere) på de nye vilkår. Det er alt for tidligt i forhold til resultatet fra sidste år hvor vi blot nåede interesse fra ca. 50 % fritidshusejere.

 

2) Mange benytter sig allerede i dag af en trådløs Bredbåndsløsning. En, for undertegnede, ny spiller på markedet har meldt sig med en uopfordret henvendelse: Vendia Net. Såfremt nogle af jer mangler en trådløs Internet adgang har jeg aftalt med Vendia Net, at henvise til deres hjemmeside www.vendianet.dk. Og hvis man er interesseret skal man kontakte Vendia Net direkte, evt. via kontakt formularen på deres hjemmeside. Vendia Net arbejder p.t. med et projekt i Tranekær hvor foreløbig 52 husstande er involveret. Tranekær fik - ligesom vores område - afslag på ansøgning om tilskud fra Bedbåndspuljen 2020 fra Energistyrelsen.

 

3) 5G netværket er i færd med at blive udbygget – også på Langeland. Der findes allerede en mast i Lohals og efter forlydender etableres også en mast i området af Stoense.

 

4) Der er indgået en ”hensigtserklæring” imellem Energi Fyn og Langelands Elforsyning (LEF) om, at Energi Fyn overtager LEF. Den formelle overtagelse er slet ikke på plads endnu. Det forlyder, at såfremt overtagelsen bliver gennemført, så vil det nye Energi Fyn gøre sit til at udbrede Bredbånd på Langeland - formentlig som fiber forbindelse.

 

Grundejerforeningen anbefaler ikke nogen mulighed frem for en anden. Det er helt op til den enkelte fritidshusejer at gøre sig sine overvejelser og tage sin beslutning ud fra de muligheder der allerede nu eksisterer eller vente på dem der kommer i fremtiden.

 

Chris Hansen, sekretær, Stoense Havn.