Langelands Hjertestarterforening


Juli 2018
 

Støtteforeningen for Langelands hjertestartere!


Kom og vær med !

 

Sommeren er i fuld gang, godt og vel; og vi har i år haft den varmeste maj måned nogensinde målt i Danmark. Siden er sommeren bare fortsat på ”bedste vis”.  LHF’s Akuthjælpere har været på det årlige genoptræningskursus. De 102 Hjertestartere på Langeland er blevet efterset,er holdt vedlige og klar til at redde flere liv, hvis uheldet er ude.

 

I 2017 samlede vi 29.800kr ind fra 232 familier på Langland i de områder hvor lokale hjertestarterforeninger har nedlagt sig selv.

I det forgangne år har TV og aviser, landspresse og lokalpressen stået på spring for at bringe de mange ”gode historier” om Langelands Hjertestarterforening:

Om liv der er reddet som resultat af vores frivillige fælles-indsats.

 

”Langelands Hjertestarterforening” er:

 

”Langelands GODE HISTORIE”

Som vi har grund til at være stolte af, og som vi alle kan bidrage til.

 

”Langelandsmodellen” for livreddende Akuthjælp - introduceres nu flere og flere steder i Danmark (fordi) den frivillige indsats gør en forskel !

 

Såfremt du ikke allerede støtter en lokal hjertestarterforening eller hvis din hjertestarterforening er lukket foreslår LHF at du melder dig som ”Støttemedlem” til Langelands Hjertestarterforening, så hjertestarterne fortsat bliver vedligeholdt, og vi kan holde akuthjælpernes uddannelse ved lige, så de er klar hvis ulykken er ude.

 

Med denne information, som er omdelt af repræsentanter fra LHF, opfordrer vi alle beboere, faste som gæster, til at øge tilknytningen til hjertestarterne i området ved at give et bidrag til ”Støtteforeningen for Langelands hjertestartere”.

Som støttemedlem betaler du et årligt bidrag på mindst kr. 50,- og meget gerne lidt mere!


Du kan gøre dette ved at:

- indbetale dit bidrag til Fynske Bank konto 0860 8159422675    eller

- lægge en kuvert med dit bidrag i LHF’s postkasse, Bygaden 76 i Tullebølle

 

Velkommen som støttemedlem til Langelandske hjertestartere.


I marts måned 2017 har Region Syddanmark opgjort responsetider for hvornår den første ambulance er fremme på Langeland efter alarm: 112


Denne oversigt blev offentliggjort i Fyns Amtsavis den 6.marts 2017, og viste følgende:


5900 Rudkøbing: Gennemsnitlig responsetid:  7,4 minutter

5932 Humble: Gennemsnitlig responsetid:     14,5 minutter

5935 Bagenkop: Gennemsnitlig responsetid: 21,7 minutter

5953 Tranekær: Gennemsnitlig responsetid: 15,2 minutter


Disse faktuelle tal står i skarp kontrast til det Akuthjælper-beredskab, som vi i Langelands Hjertestarterforening stiller op med.


Her er der ”omkring 170 Akuthjælpere” som er klar til at rykke ud døgnet rundt.

Ethvert opkald fra Langeland til 112 medfører at 1-3 Akuthjælpere tilkaldes og er fremme på mindre end 5 minutter.

 

Midt i julefreden sidste år bragte DR P4 FYN et indslag under overskriften:

”Godt gået Langeland!”

47% overlever hjertestop på jeres Ø – mod 12% på landsplan.

Øens mange Hjertestartere og uddannede, frivillige Akuthjælpere er kernen i denne

 MEGA succes!

 

Meld dig som Akuthjælper – du kan også redde liv. Kontakt Henrik Schakow på tlf.: 29914445 Vi sørger for din uddannelse.

 

Særlig i og omkring Bøstrup er der brug for Akuthjælpere – Her er det endnu ikke lykkedes at finde de personer der vil være med på holdet, og modtage vores gratis kursus for nye utrænede Akuthjælpere.

 

Vi håber rigtig meget at I vil melde jer i år og blive en del af fællesskabet!

Ved at støtte foreningen medvirker du til at skabe tryghed og succes for Langeland.


Støtteforeningen for Langelands Hjertestartere,


Susanne Larsen, Formand