Sydfyns Hus og Haveservice og NY Kutterfisk i Spodsbjerg og Lohals