Historie


Torsdag den 7. februar 2019


Historiske Referater


Indledning:


De første mange referater af generalforsamlinger siden

foreningens stiftelse i 1973 blev håndskrevet ind i protokoller

(2 bøger). Bestyrelsen har den seneste tid arbejdet på at

digitalisere disse referater. Det giver mulighed for, dels at

sikre back-up i det tilfælde, at protokollerne af én eller anden

årsag går til grunde, dels at videreformidle disse historiske

dokumenter til eftertiden for interesserede, f.eks. ved opslag

på hjemmeside, samt kopiering på ekstern medie (USB-nøgle).


Arbejdet er nu tilendebragt og herunder er links til referater af

generalforsamlinger i perioden 1973 – 2001. Efterfølgende

referater er allerede nu at finde på hjemmesiden. Kvaliteten

af de opslåede dokumenter er svingende – desværre. Men vi

har gjort det så godt som det lader sig gøre med de til rådighed

værende værktøjer. Papirstørrelsen i protokollerne er en

mellemting imellem A4, A3 og A2 og det har ikke været

nemt at scanne.


Vi håber interesserede får gavn af det opslåede. God læselyst.1973 6. december Stiftende generalforsamling


1974 29. april


1974 19. september 1. Ekstraordinære


1974 30. september 2. Ekstraordinære


1975 29. april


1976 26. april


1976 10. maj Ekstraordinær


1977 28. april


1978 7. september Ekstraordinær. (Ordinære ej fundet)


1979 28. april


1980 26. april


1981 2. maj


1982 1. maj


1982 15. maj Ekstraordinær


1983 30. april


1984 28. april


1985 27. april


1986 26. april


1987 25. april


1988 30. april


1989 29. april


1990 28. april


1991 27. april


1992 25. april


1993 24. april


1994 30. april


1994 11. juni Ekstraordinær


1995 29. april


1996 27. april


1997 26. april


1998 25. april


1999 24. april


2000 22. april


2001 28. april og 18. maj Ekstraordinær


SLUT