Ordensregler

Ordensregler


Senest opdateret: Lørdag den 23. januar 2016


Ordensregler for Grundejerforeningen ”Stoense Havn”


 1. Motordreven færdsel på stier, fællesarealer og grunde må ikke finde sted.
 2. Parkering må ikke finde sted på veje, rabatter og fællesarealer, men henvises til grundejerens eget område.
 3. Kørselshastigheden på vejene må IKKE overstige 20 km/t.
 4. Kørsel med tunge køretøjer på vejene må ikke finde sted i perioden 1. november til 1. april uden tilladelse fra bestyrelsen. - Eventuelle ødelæggelser ved overtrædelse af denne bestemmelse vil medføre erstatningskrav.
 5. Al ridning i området er forbudt.
 6. Hunde må ikke færdes løse i området.
 7. Henkastning af affald og fyld må kun finde sted efter anvisning fra bestyrelsen.
 8. Slåning af grunde og rensning af beplantning og vejrabat SKAL finde sted 1. gang inden Sct. Hans eller når bestyrelsen finder det nødvendigt.
 9. Forurening af stranden må ikke finde sted.
 10. Al støjende adfærd på området er forbudt.
 11. Al brug af motordrevne maskiner må ikke finde sted før kl. 08:00, mellem kl. 13:00-14:30 og efter kl. 19:00, dette gælder dog ikke i januar og februar måned.
 12. Jagt i området er strengt forbudt.


Angående åben afbrænding af affald henviser vi til Langelands kommunes hjemmeside

www.langelandkommune.dk (Afbrænding)   


Lad os alle være fælles om at disse regler overholdes.