Ordensregler

Ordensregler


Senest opdateret: Torsdag den 20. april 2023


Ordensregler for Grundejerforeningen ”Stoense Havn”


 1. Motordreven færdsel på stier, fællesarealer og grunde må ikke finde sted.
 2. Parkering må ikke finde sted på veje, rabatter og fællesarealer, men henvises til grundejerens eget område.
 3. Kørselshastigheden på vejene må IKKE overstige 20 km/t.
 4. Kørsel med tunge køretøjer på vejene må ikke finde sted i perioden 1. november til 1. april uden tilladelse fra bestyrelsen. - Eventuelle ødelæggelser ved overtrædelse af denne bestemmelse vil medføre erstatningskrav.
 5. Al ridning i området er forbudt.
 6. Hunde må ikke færdes løse i området.
 7. Henkastning af affald og fyld må kun finde sted efter anvisning fra bestyrelsen.
 8. Slåning af grunde og rensning af beplantning og vejrabat SKAL finde sted 1. gang inden Sct. Hans eller når bestyrelsen finder det nødvendigt.
 9. Forurening af stranden må ikke finde sted.
 10. Al støjende adfærd på området er forbudt.
 11. Al brug af motordrevne maskiner må ikke finde sted før kl. 08:00, mellem kl. 13:00-14:30 og efter kl. 19:00, dette gælder dog ikke i november, december, januar, februar og marts måned.
 12. Jagt i området er strengt forbudt.
 13. Regler om afbrænding af haveaffald (kilde: Langeland Kommune)

  Regler for private
  Det er tilladt i byzone og sommerhusområde
  at brænde rent, tørt træ af på et lille bålsted på under 1 m2
  at brænde haveaffald af i sankthansbål på sankthansaften
  Det er ikke tilladt i byzone og sommerhusområde
  at brænde haveaffald eller andet affald af.


Lad os alle være fælles om at disse regler overholdes.