Larmende adfærd og græsklipning Fællesarealer


Tirsdag, den 14. juni 2022Larmende adfærd og græsklipning fællesarealer


Indskærpelse af larmende adfærd:


Grundet flere klager fra flere af grundejerforeningens beboere finder vi os desværre nødsaget til, at indskærpe og henstille til, at grundejerforeningens beboere nærlæser grundejerforeningens ordensreglement.


Det skyldes primært, at reglerne for støjende adfærd i området ikke overholdes.


Ifølge ordensreglementet er det ikke tilladt støjende adfærd fra motoriserede maskiner før kl. 08.00, mellem kl. 13.00-14.30 og efter kl. 19.00. Dette gælder på såvel alle hverdage som på søn- og helligdage. Dog er januar/februar undtaget.


Dette gælder selvfølgelig for såvel grundejerne – som for udefra kommende entreprenører, der bistår ved eksempelvis græsslåning m.m. Vi beder derfor samtidig om, at disse regler indskærpes over for udefra kommende hjælp – det er ejerens ansvar at informere og kontrollere overholdelse - alt i respekt for hinanden og til hjælp for, at vi alle fortsat finder vores fantastiske område attraktivt.

Henvisning: Ordensregler

 

Græsslåning af fællesarealer:


Grundet diverse opslag på face-book og henvendelser til bestyrelsen i øvrigt – såvel negative som positive – finder vi samtidig anledning til kort at orientere om bestyrelsens bevæggrunde for valg af tidspunkter for 2 årlige græsslåninger af fællesarealerne.

Såfremt fællesarealerne ikke slås nævnte 2 gange årligt finder vi, at dette bl.a. vil/kan medføre følgende:


  1. Forebyggelse af allergi-gener for græs og bynke. Gener (ulemper) øges og der kan forekomme støvskyer af pollen hvis græsset ikke klippes inden der går i frø.
  2. Øget flåtvækst på stier og i haver vil forekomme.
  3. Der kommer mere kvik (Ukrudt) i haverne, vækst af brændenælder og tidsler m.v.
  4. Græsset bliver over 1,5 meter højt – og græsset bliver derfor svært at slå og vedligeholde grundet tyngden.
  5. Udsigtsforhold kan blive forringet for mange grundejere.
  6. Anlagte blomsterbælter vil forsvinde i det høje græs der bliver ca. 1,5 meter højt.


Vi vurderer følgelig, at der vil være større gener forbundet med områdets anvendelse, såfremt græsset ikke slås 2 gange årligt.


PS: Årshjulet for de grønne områder er opdateret dags dato - se mere her.


Med venlig hilsen, Bestyrelsen