Nye skilte ved stamvejeneFredag den 17. juni 2022Nye skilte "PAS PÅ "ved stamvejene

Der er monteret nogle nye skilte "Legende børn - max 20 km/t" ved indgangen til områdets 5 stamveje.


Formålet med skiltene er endnu et forsøg på at erindre alle der færdes i området i bil om, at der skal vises hensyn i forhold til hastighed.


Skiltene henleder opmærksomheden på færdsels sikkerheden men særlig her i sommertiden drejer det sig i lige så høj grad om, at kørsel på vejene i tørre perioder kan være forbundet med voldsomme støv-gener for de grundejere der bor langs stamvejene. Så hermed en opfordring til at vise hensyn også af dén årsag.


Vi anmoder om, at de grundejere der har hæk og anden beplantning tæt på både nye og gamle skilte, være behjælpelig med, at skiltene altid er synlige.


/Chris Hansen

Stamvejen mod Ranunkelvej - Kløvervej - Kamillevej - Valmuevej - Gyvelvej - Timianvej - Lucernevej - Engblommevej

Stamvejen mod Anemonevej - Syrenvej - Humlevej - Engkarsevej

Stamvejen Bellisvej

Stamvejen Røllikevej

Stamvejen Blåklokkevej