Adgang til Posthuset


Søndag den 18. april 2021Ny procedure for adgang til Posthuset

 

Bestyrelsen har et ønske om at afskaffe det nuværende nøglesystem til Posthuset, beliggende Stoense Udflyttervej 19B.  Som det er nu kan man med én nøgle både låse døren op til huset, samt åbne sin egen personlige postkasse. Men mange grundejere mangler nøgle(r). Det er forbundet med meget stort bureaukrati, bøvl og besvær, samt urimeligt dyrt for de grundejere, som via Bestyrelsen for egen regning er nødsaget til at bestille nye systemnøgler ved bortkomst. Og nøgleoverdragelse af netop nøgle til posthuset i forbindelse med salg har været en forglemmelse hos Ejendomsmæglere/sælgere i mange år.

 

I næste uge – uge 16, måske allerede mandag den 19. april - bliver døren til Grundejerforeningens Posthus udskiftet. Den nye dør vil efterfølgende blive udstyret med et nyt elektronisk kodesystem. Det betyder, at den nuværende adgang med en almindelig fysisk Ruko nøgle bliver erstattet af en 4-cifret adgangskode som skal tastes for at få adgang til posthuset. Adgangskoden skal benyttes af alle, der har et anerkendelsesværdigt ærinde på Posthuset. Venligst: Del derfor IKKE koden på

sociale medier, såsom f.eks. FaceBook og lignende platforme. Den vil aldrig blive meddelt på hjemmesiden, derimod på e-mail og SMS.

 

I Bestyrelsens ”uvidenskabelige” undersøgelse fra efteråret 2020 vedrørende beholdning af nøgle(r) til Posthuset ved hver enkelt af foreningens ca. 290 grundejere viste det sig, at ca. 20 grundejere INGEN nøgle har til posthuset. 71 grundejere svarede ikke på undersøgelsen. Potentielt kan der dermed være op til 100 grundejere som lige nu ikke kan komme ind på posthuset med egen nøgle. Mange af disse har formentlig heller ikke hverken ønske eller behov.

 

Umiddelbart har Grundejerforeningen intet ansvar for manglende nøgler da foreningen aldrig er part i salg af huse. Det er imidlertid Bestyrelsens ønske, at alle grundejere kommer a jour med adgang til Posthus og sin private postkasse. Hvordan det lige skal foregå for de grundejere, som ingen nøgle har, overvejes stadigvæk.


På Bestyrelsens vegne
Chris Hansen, sekretær, Stoense Havn