Foreningen

Bestyrelsen


Senest opdateret: Fredag den 11. september 2020.


Efter den ordinære generalforsamling 27. april 2019 har bestyrelsen konstitueret sig jævnfør nedenfor.


Generel post til foreningen sendes til adressen post@stoense-havn.dk eller ved benyttelse af

kontaktformularen på forsiden.


Ønskes kontakt til et bestyrelsesmedlem med et bestemt arbejdsområde kan nedennævnte

email adresser benyttes.


Formand:

Jette von Holstein

Kløvervej 1 og 3, Stoense Udflytter,

5953 Tranekær

Tlf.: 51 84 98 14

E-mail: jettecasper@gmail.com


Valgperiode udløber 2021

Kommune- og øvrig

myndighedskontakt

Kasserer:

Jørgen Nielsen er 7. september 2020 udtrådt efter eget ønske.

Vakant - Opgaverne varetages p.t. af den øvrige del af Bestyrelsen.

Posthus - Miljøstation - Veje

Sekretær:

Chris Keld Hansen

Kløvervej 14, Stoense Udflytter,

5953 Tranekær

Tlf.: 40 52 19 57

E-mail:  landsmosevej17@gmail.com


Valgperiode udløber 2020

Sekretær - Hjemmeside

Bestyrelsesmedlem:

Jørn Christoffersen

Røllikevej 5, Stoense Udflytter,

5953 Tranekær

Tlf.: 20 16 79 71

E-mail: jchristoffersen51@gmail.com


Valgperiode udløber 2021

Hegn - Græs - Feddet - Stranden

Bestyrelsesmedlem:

Peder Tønnes Hansen

Syrenvej 3, Stoense Udflytter,

5953 Tranekær

Tlf.: 20 33 74 35

E-mail: peder.tonnes.hansen@gmail.com


Valgperiode udløber 2020

Dræn - Pumper

1. suppleant


Er indtrådt i Bestyrelsen pr. 7. september 2020 indtil næste ordinære generalforsamling.

Claus Sørensen

Humlevej 3, Stoense Udflytter,

5953 Tranekær

Tlf.: 96 94 56 63

E-mail: 97192616@mail.dk


Valgperiode udløber 2020


2. suppleant

Jes Michelsen

Humlevej 2, Stoense Udflytter,

5953 Tranekær

Tlf.: 61 22 66 09

E-mail: stentoft.michelsen@jubii.dk


Valgperiode udløber 2020
Copyright © 2011 Grundejerforeningen "Stoense Havn".

All Rights Reserved.