Foreningen

Formand og Kasserer:

Jette von Holstein

Kløvervej 1 og 3, Stoense Udflytter,

5953 Tranekær

Tlf.: 51 84 98 14

E-mail: jettecasper@gmail.com


Valgperiode udløber 2021

Kommune- og øvrig

myndighedskontakt

Bestyrelsesmedlem:

Claus Sørensen
Humlevej 3, Stoense Udflytter,
5953 Tranekær

Tlf.: 96 94 56 63
E-mail: 97192616@mail.dk


Valgperiode udløber 2021

Posthus - Veje

Sekretær:

Chris Keld Hansen

Kløvervej 14, Stoense Udflytter,

5953 Tranekær

Tlf.: 40 52 19 57

E-mail:  landsmosevej17@gmail.com


Valgperiode udløber 2022

Sekretær - Hjemmeside

Bestyrelsesmedlem:

Jørn Christoffersen

Røllikevej 5, Stoense Udflytter,

5953 Tranekær

Tlf.: 20 16 79 71

E-mail: jchristoffersen51@gmail.com


Valgperiode udløber 2021

Hegn - Græs - Feddet - Stranden

Bestyrelsesmedlem:

Peder Tønnes Hansen

Syrenvej 3, Stoense Udflytter,

5953 Tranekær

Tlf.: 20 33 74 35

E-mail: peder.tonnes.hansen@gmail.com


Valgperiode udløber 2022

Dræn - Pumper

1. suppleant

Kenneth Monk Jensen

Røllikevej 1, Stoense Udflytter,

5953 Tranekær

Tlf.: 27 26 45 75

E-mail: kenneth81@live.dk


Valgperiode udløber 2021


2. suppleant

Jes Michelsen

Humlevej 2, Stoense Udflytter,

5953 Tranekær

Tlf.: 61 22 66 09

E-mail: stentoft.michelsen@jubii.dk


Valgperiode udløber 2021Bestyrelsen


Senest opdateret: Søndag den 1. november 2020.


Efter den ordinære generalforsamling 17. oktober 2020 (underlagt Corona retningslinier fra myndighederne)

har bestyrelsen konstitueret sig jævnfør nedenfor.


Generel post til foreningen sendes til adressen post@stoense-havn.dk eller ved benyttelse af

kontaktformularen på forsiden.


Ønskes kontakt til et bestyrelsesmedlem med et bestemt arbejdsområde kan nedennævnte

email adresser benyttes.