Bredbåndspulje 2021


Lørdag den 29. maj 2021


Bredbåndspulje 2021

 

Tirsdag den 25. maj 2021 udsendte Energistyrelsen en pressemeddelelse vedrørende åbning af ansøgning om støtte til Bredbåndspulje 2021. Tilsyneladende har Energistyrelsen ligeledes sendt besked i mange fritidshusejeres E-Boks.

 

Sidste år stod Grundejerforeningen Stoense Havn ved Chris Hansen, sekretær, som administrator i spidsen for ansøgning om støtte fra puljen i 2020.

 

Det kommer ikke til at ske i år.

 

Som det vil være de fleste læsere af denne hjemmeside bekendt blev det til et afslag på vores ansøgning til puljen i 2020. I afslaget fra Energistyrelsen 21. december 2020 (sendt som e-mail med fil til alle fritidshus grundejere) fremgik det, at vores pointscore med 151 fuldmagter ud af 295 mulige nåede blot 48,88 hvor vi, for at opnå tilskud, skulle have en score på mindst 67,03.

 

Der var derfor langt fra nok opbakning i vores fritidshusområde til på denne måde at få Bredbånds Internet i området. Og her, kun 8 måneder senere, er det urealistisk at mene, at interessen har ændret sig væsentligt. Kriterierne, som er udmøntet i Energistyrelsens pointmodel, er ganske vist justeret på nogle punkter, men det er marginale ændringer der ikke batter noget. 


OBS: Indsendte fuldmagter fra 2020 kan IKKE genbruges i 2021.

 

Derfor er situationen ”status quo” i forhold til vores seneste opslag om emnet på Grundejerforeningens hjemmeside fra 11. februar 2021.

 

Det står naturligvis eventuelle ildsjæle frit for at igangsætte en ansøgning til Energistyrelsen men der kommer ikke i år noget initiativ fra Grundejerforeningen Stoense Havns Bestyrelse.

 

Læs meget mere om proceduren for ansøgning på Energistyrelsens hjemmeside.

 

Chris Hansen, sekretær