Forslag nr 1 og Forslag nr 2. Generalforsamling 2024