Generalforsamling


(sendt/sendes på e-mail)

Søndag den 7. april 2024


Der indkaldes hermed til

Ordinær generalforsamling 2024

som afholdes i Nordlangelandshallen, Snødevej 140B, Snøde, 

Lørdag den 27. april 2024, kl. 14:00

 

Dagsorden:

   1. Velkomst, præsentation af Bestyrelsen og valg af dirigent


  2. Valg af 2 stemmetællere


  3. Beretning om foreningens arbejde i det forgangne år


  4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab for 2023
       4a. Kaffepause

  5. Forslag fra medlemmerne
       Nr. 1 fra Lucernevej 8
       Nr. 2 fra Humlevej 8


  6. Budget 2024 - fastlæggelse af kontingent


  7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
       Peder Tønnes Hansen, Syrenvej 3 (modtager genvalg)

       Chris Hansen, Kløvervej 14 (modtager genvalg)


  8. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter

       Jan Sejer Sørensen, Blåklokkevej 25 (modtager genvalg)

       Jens Ole Henriksen, Engkarsevej 24 (modtager genvalg)


  9. Valg af 2 revisorer

       Børge Wagner, Timianvej 3 (modtager genvalg)

       Orla Bjerregaard, Gyvelvej 4 (udtræder - forslag: Carsten Hansen, Valmuevej 7)


  10. Valg af 2 revisorsuppleanter

         Carsten Hansen, Valmuevej 7 (Forslag: Jørgen Nielsen, Timianvej 8)

         Tonni Hansen, Timianvej 11 (modtager genvalg)


  11. Eventuelt


  Af praktiske årsager (plads, forplejning m.m.) anmoder vi om tilbagemelding om deltagelse (fritidshusadresse og antal personer) på mail til post@stoense-havn.dk eller ved benyttelse af kontaktformularingen på forsiden af denne hjemmeside senest fredag den 19. april 2024.


  Med venlig hilsen Bestyrelsen, søndag den 7. april 2024.


  ************************************************************************************ 

  Nedenfor kan læses referater fra tidligere års generalforsamlinger (fra og med 2002).
  Referater fra før 2002 kan findes i menuen "Historie" her til venstre.


  Referater fra tidligere generalforsamlinger:


  Copyright © 2011 Grundejerforeningen "Stoense Havn".

  All Rights Reserved.