Generalforsamling


Tirsdag den 10. maj 2022.


Der blev afholdt ordinær generalforsamling i Lohals Sejler- og Medborgerhus - Banjen,

Lohals Havn 5, 5953 Tranekær, Lørdag den 30. april 2022, kl. 14:00.


Referat findes i skemaet nedenfor og er tillige sendt som en fil vedhæftet samtligt kendte e-mail adreeser.


HUSK: Forslag, der ønskes behandlet på ordinær Generalforsamling 2023, skal være Bestyrelsen i hænde senest onsdag den 15. marts 2023.


Nedenfor kan læses øvrige referater fra tidligere års generalforsamlinger (fra og med 2002).
Referater fra før 2002 kan findes i menuen "Historie" her til venstre.Referater fra tidligere generalforsamlinger:


Copyright © 2011 Grundejerforeningen "Stoense Havn".

All Rights Reserved.