NYT September 2020 vedr. BREDBÅND


Lørdag den 12. september 2020


Status på indsamling af fuldmagter til ansøgning om tilskud fra Bredbåndspulje 2020.

 

Hvor mange fuldmagter?

 

Den 31. august 2020 sluttede fristen for at aflevere en fuldmagt.

Alle grundejere i området Grundejerforeningen ”Stoense Havn”, naboområdet Følfodvej og Gyldenrisvej har haft mulighed for at aflevere en fuldmagt. Potentielt drejer det sig om i alt 365 adresser. Interessen på især Gyldenrisvej har været alt for lille – her er blot indkommet 5 af 69 mulige fuldmagter (7 pct.) Derfor må vi desværre se bort fra disse adresser, hvilket vi har skrevet til de pågældende om. Derimod er Følfodvej godt med: 7 af 8 adresser. Plus én enkelt på Stoense Havnevej.

 

Tilbage er 287 adresser. Af disse har 138 indleveret en fuldmagt som vurderes kan godkendes af Energistyrelsen (ingen garanti), 148 adresser søger ikke om tilskud. Det giver en deltagelse på 48 pct. Skulle vi regne Gyldenrisvej med ville den pct.-del blot være 38 pct. I 2019 udgjorde tilmeldingerne 18 pct. (Kun "Stoense Havn") og det var slet ikke nok interesserede.

 

Vi har gennemlæst alle modtagne fuldmagter og i flere omgange anmodet fuldmagtsgivere om at sende en ny på grund af fejl og/eller mangler – der er stadigvæk nogle ”hængepartier” som vi arbejder på falder på plads snarest. Fuldmagtshaver påtager sig ikke ansvaret for, at alle fuldmagts blanketter godkendes af Energistyrelsen.

 

Hvad er der ellers sket?


Den 2. september har vi annonceret projektet til mulige Bredbånds teleudbydere med en frist den 24. september til at indgive et tilbud. TDC-net har kvitteret og arbejder p.t. med deres modeller og vil give et tilbud. Vi håber på ét eller flere selskaber også vil vise interesse. Den 8. september har undertegnede indberettet samtlige potentielle adresser (296) – ikke  Gyldenrisvej men med Følfodvej - og én enkelt på Stoense Havnevej. På baggrund af dette manuelle (og tidskrævende!) arbejde blev der dannet en fil som er sendt til Energistyrelsen.

 

Hvad sker der fremadrettet?


1) Vi afventer tilbud fra interesserede teleselskaber, forhåbentligt mere end et selskab – fristen er som nævnt 24. september 2020. Forhandlinger om en aftale gennemføres.

2) Alle modtagne fuldmagter sendes digitalt til Energistyrelsen, her er fristen 26. oktober 2020. Rent praktisk foregår det ved, at vi – ved Langelands Mobil- og BredbåndsForenings mellemkomst – får hjælp af Langeland Kommune til at uploade alle dokumenter.

3) Medio december udsendes tilsagn eller afslag fra Energistyrelsen

4) Eventuelt færdig forhandling med et udpeget teleselskab.

 

Hvis afslag på støtte, hvad så?


Det vil være en situation som vi til dén tid skal tage stilling til. Undertegnede informerer igen når der er yderligere nyt at berette.

 

Læs meget mere om proceduren på ansøgning om støtte på Energistyrelsens hjemmeside

(eller tast: https://ens.dk/ansvarsomraader/bredbaand/bredbaandspuljen).

 

 

Chris Hansen, sekretær, Stoense Havn


Copyright © 2011 Grundejerforeningen "Stoense Havn".

All Rights Reserved.