Ny information vedrørende affaldsøerne
Affaldsø Stoense Havnevej


Fredag den 5. juni 2020

 

Vigtig information fra Langeland Forsyning A/S

 

Efter hændelserne i dagene omkring Kr. Himmelfart har vi vurderet på vores set-up omkring affaldsøerne. I langt de fleste tilfælde var ingen af containerne fyldte, men kun fyldt i den side hvor indkastene er placeret. Der var plads bagerst. 
Med fuld virkning fra denne uge (Uge 23/2020), har vi foretaget følgende ændringer i driften:

 • Rest- og bioaffald tømmes med fast frekvens enten mandag eller tirsdag hver uge
 • Særlige hot-spots, hvor der er meget affald, tømmes desuden fast torsdag eller fredag for restaffald
 • På alle affaldsøer opsættes min. én restaffaldscontainer med indkast i begge sider (er allerede sket). På sigt får alle restaffaldscontainere indkast i begge sider.
 • Alle affaldsøer bliver tilset to gange om ugen
 • Der bliver igen anvendt kattegrus og lugtfjerner i alle bioaffaldscontainere
 • Alle pap & papir containere bliver udskiftet til containere med dobbelt indkast

 

Ovenstående er alle punkter hvor vi – Langeland Forsyning – vil forbedre driften af affaldsøerne. Der er et par punkter hvor vi skal bede om Jeres hjælp også.

 • Sommerhusbrugerne må ikke aflevere affald i store sække, som ikke kan komme igennem indkasthullerne.
  Ofte er de bare placeret ved siden af containerne, og hidtil har vi taget dem med for at yde en god service. Ved fælles hjælp må det stoppe.
 • Der er en række affaldsøer, som vi har svært ved at komme til på grund af bevoksningen. Vi er ud at udarbejde en liste, som jeg sender til Jer. Jeg vil bede om at disse bliver beskåret.
 • Vi overvejer at lave en informationskampagne om brugen af affaldsøer. Vi håber I vil være behjælpelige med at distribuere dette materiale.

 

 

 

Med venlig hilsen


Lars Birk Rasmussen
Direktør
Langeland Forsyning A/S

Direkte: 63 51 68 02
Mobil: 20 23 32 86
lbr@langeland-forsyning.dk

Nørrebro 207A, 5900 Rudkøbing
Telefon: 63 51 68 00
post@langeland-forsyning.dk

www.langeland-forsyning.dk

 


Copyright © 2011 Grundejerforeningen "Stoense Havn".

All Rights Reserved.