Meddelelse til 44 grundejere


Søndag den 2. august 2020


Fremsend ny fuldmagt


Denne meddelelse er sendt til 44 grundejere i området af ”Stoense Havn”.


Såfremt du IKKE har modtaget en e-mail fra undertegnede dateret 2. august 2020 skal du ikke foretage dig yderligere.

 

Kære sommerhusejer.


Undertegnede ”Administrator for Stoense Havn Bredbånd 2020” har langt om længe været i kontakt med Energistyrelsen (ferieramt).


En uformel advarsel fra anden side om, at Energistyrelsen stiller meget store krav til fuldmagter, blev i dén grad bekræftet ved en samtale med en medarbejder fra Styrelsen. Ved en gennemgang af de indtil nu modtagne fuldmagter viser det sig at 44 fuldmagter IKKE lever op til Energistyrelsens formkrav og vil blive afvist/kasseret såfremt de sendes frem til Styrelsen.

 

Derfor modtager du denne meddelelse med en anmodning om at fremsende en ny fuldmagt.


Jeg har ikke tidsmæssige ressourcer til at sende hver enkelt en forklaring på, hvad fejlen/manglen består i, derfor denne mail med fælles ordlyd. Jeg vil imidlertid nedenfor opliste de situationer som konstateres og anmoder den enkelte om, at kigge dén fuldmagt man har sendt, efter i sømmene og derefter rette/tilføje inden der sendes på ny.


I mange tilfælde ville jeg kunne foretage disse ændringer men her var Energistyrelsens klare besked: DET MÅ JEG IKKE – vi kasserer fuldmagten! Det skete i mange tilfælde i andre områder på Langeland sidste år.

 

1) ALLE felter skal udfyldes


2) Felterne øverst på blanketten er din helårs adresse der skal anføres og ikke sommerhusadressen


3) Installationsadresse skal være postadresse, dvs. ”(din sommerhusadresse), Stoense Udflytter, 5953 Tranekær”.


4) Ingen tekst udenfor felterne, ingen pile-"henvisninger", ingen overstregninger m.m.


5) Dato og personlig underskrift

 

Såfremt du bruger WORD til at udfylde skemaet kan der være en udfordring med feltet ”E-mail” hvor teksten ”hænger” delvist udenfor feltet og derfor er ulæselig. Det kan løses ved at formindske skrift størrelsen i netop dette felt. Alternativt kan feltet forstørres en lille smule ved at ”trække” i det nederste hjørne af feltet. Men det kan påvirke andre dele af dokumentet.

 

Udfyldes blanketten manuelt så vær nu venlig at brug BLOKBOGSTAVER. Er der i øvrigt besvær med at udfylde blanketten og få den sendt så forsøg at få én til at hjælpe.


Send helst kun WORD eller PDF fil retur til mig, alternativt i brev med porto på til: Chris Hansen, Landsmosevej 17, Pjedsted, 7000 Fredericia.

 

Absolut sidste frist er den 31. august 2020. Beklager ulejligheden overfor jer alle!


PS: Undertegnede påtager ikke noget ansvar i forhold til, at Energistyrelsen eventuelt kasserer fuldmagter med fejl og mangler som årsag.

 

Mvh. Chris Hansen, sekretær, Stoense Havn


Copyright © 2011 Grundejerforeningen "Stoense Havn".

All Rights Reserved.