Fuldmagt Bredbåndspulje - Opråb og NY FRIST 31. august 2020


Lørdag den 25. juli 2020


Opråb og NY FRIST 31. august 2020


Mange (114) har nu indsendt/afleveret fuldmagter vedrørende kommende ansøgning om støtte fra Bredbåndspulje 2020. Vi har også modtaget fuldmagter fra området nord for Stoense Havn (Gyldenrisvej og Følfodvej). Mange flere er velkomne!

 

MEN, MEN, MEN: Der er alt for mange af de udfyldte skemaer som IKKE lever op til Energistyrelsens formkrav – disse skemaer bliver afvist prompte af Styrelsen. Jeg vil nu de nærmeste uger gennemgå alle hidtil modtagne skemaer og dele i 2 bunker: Én bunke, hvor jeg vurderer, at Energistyrelsen vil godkende fuldmagten, en anden bunke hvor skemaerne efter stor sandsynlighed vil blive kasseret. Jeg vil derefter udsende en fælles mail til afsendere i bunke 2 med en anmodning om, at der sendes en ny fuldmagt.

 

BEMÆRK her: Det er ikke undertegnede der er den kritiske og besværlige person. Sidste år kasserede Energistyrelsen mange skemaer fra andre dele af Langeland og det vil vi gerne undgå sker igen i år.

 

Såfremt du/I ikke har modtaget en anmodning fra undertegnede om at sende en ny fuldmagt senest søndag den 9. august 2020 skal du/I ikke foretage yderligere.

 

De vigtigste kriterier for udfyldelse gentages her:

 

1) ALLE felter skal udfyldes korrekt (ingen ”pile”-henvisninger og ingen tekst uden for        felterne).

2) Brug BLOKBOGSTAVER, benyt helst den skrivbare WORD fil som scannes og returneres. Erfaringsmæssigt er det e-mail adresse der i mange tilfælde er ulæselig.

3) Dato og personlig underskrift.

 

Blandt andet af ovenstående årsag udvides fristen for at indsende fuldmagt med én måned til den 31. august 2020.

 

Adresser med hvid prik på Bredbånds- kortet fra Energistyrelsen skal senest den 25. august 2020 gøre indsigelse overfor Styrelsen såfremt grundejeren mener, at den manglende ret til tilskud fra puljen ikke er korrekt. I Stoense området er det dog mest ikke-bebyggede matrikler men der er også enkelte forholdsvis nybyggede grunde der er markeret. Indsigelse er en besværlig proces som formanden for LMBF, Jørgen Jensen, har tilbudt at være behjælpelig med. Kontakt Jørgen direkte på tlf. 40896566 eller på mail info@lmbnet.dk Men tjek selv på kortet om din adresse er hvid (skal være gul).

 

Der har været nævnt mange konkrete tal - både faktiske og i procent - på, hvor mange fuldmagter der skal til for at puljemidler kan tildeles. Fakta er, at det ved ingen præcist. Der er mange faktorer der er i spil før at Energistyrelsen tildeler midler. Uanset hvor mange skemaer vi når at indsamle (om det er 114, 125, 175 eller endnu flere) er det hensigten at ansøge. Jeg har heldigvis mange gode ambassadører til denne opgave – en stor tak for jeres hjælp!

 

Vigtige datoer i 2020:

 

  1. august:                   Frist for indsigelse fra borgere og Kommune om adresser.
  2. september:              Frist for at annoncere et bredbåndsprojekt.
  3. oktober:                  Frist for at indsende ansøgning om tilskud.

   Medio December:         Udsendelse af tilsagn eller afslag.

 


Chris Hansen, sekretærCopyright © 2011 Grundejerforeningen "Stoense Havn".

All Rights Reserved.