EKSTRA Fuldmagter Bredbånd
Lørdag den 19. september 2020


Fuldmagter - det kan nås endnuVi har nu fået en tilbagemeldning fra én teleudbyder der viser interesse for vores projekt. Fristen for teleudbyderne til at vise interesse er sat til 24. september 2020.


Der er - og vil indtil midt i December 2020 - være tvivl om hvorvidt den point score vi har opnået med (indtil nu) 139 modtagne fuldmagter er nok til, at Energistyrelsen vil tildele vores projekt nogle midler fra Bredbåndspuljen. Indtil for få dage siden var der 335 annoncerede projekter på landsplan så 98 mio. kroner rækker ikke langt.


Det bliver foreslået, at vi indsamler flere fuldmagter. Antal tilmeldte adresser vægter mere i point scoren end f.eks. en højere egenbetaling.


Derfor åbnes for sidste gang op for at man kan aflevere/indsende en fuldmagt til undertegnede.


Som noget nyt tilbydes, at jeg fremsender en fortrykt fuldmagt som derefter blot skal udfyldes med dato og underskrift og returneres til post@stoense-havn.dk Jeg er fuldt ud klar over at mange har udfordringer med IT (udfylde, underskrive og returnere fuldmagten), men det skal og bør ikke være en forhindring for at tilmelde sig.


Giver dén mulighed "blod på tanden" til at deltage så skriv herom snarest muligt til undertegnede.

I UGE 42 skal alle fuldmagter indsendes til Energistyrelsen.


Med venlig hilsen, Chris Hansen


Copyright © 2011 Grundejerforeningen "Stoense Havn".

All Rights Reserved.