Bredbåndspulje 2020.....mens vi venter


Lørdag den 21. november 2020
Ansøgning er godkendt

 

I onsdags – den 18. november 2020 – godkendte Energistyrelsen Stoense Havns ansøgning om støtte til Bredbåndspulje 2020.

 

Forud lå at arbejde med at rette fejl og mangler i vores indsendte materiale set med Energistyrelsens øjne. F.eks. blev 3 fuldmagter i første omgang ikke godkendt så der måtte sendes nye udgaver i de 3  tilfælde.

 

Projektområdet skulle rettes til: 10 matrikler, som vi havde set bort fra og som ligger udenfor Grundejerforeningens område (flest på Stoense Udflyttervej), skulle efter krav fra Styrelsen indgå som tilskudsberettiget. Til gengæld kunne vi se bort fra 10 andre matrikler beliggende i vores område men som ikke har vist interesse for at være med i ansøgningen.

 

Det samlede antal fuldmagter lander derfor på 151 af 289 mulige. Antal fuldmagter indgår som et vægtet parameter (30 pct.) i Energistyrelsens pointberegning – jo flere point, des større chance for at opnå tilskud. I Partnerskabsaftalen med STOFA A/S, som måtte rettes til 2 gange, lander vores projekt på 50,63 points.

 

Ansøgningsfristen udløb den 26. oktober 2020. En foreløbig gennemgang viser, at Energistyrelsen har modtaget 342 ansøgninger om tilskud fra årets pulje. Ansøgningerne omfatter godt 9.000 adresser (boliger, virksomheder og sommerhuse). Godt 90 pct. af de ansøgte adresser er beliggende i landzone, og de resterende ligger i sommerhusområder.


Der er samlet søgt om tilskud for ca. 220 mio. kr. Den samlede pulje er på 98,5 mio. kr. Energistyrelsen forventer at kunne udsende tilsagn medio december.


Nu kan vi ikke gøre andet end at vente til midt i december. Der vil naturligvis blive informeret igen når vi kender resultatet.

 

Læs evt. mere på Energistyrelsens hjemmeside her.

 

Chris Hansen, sekretær, Stoense Havn


Copyright © 2011 Grundejerforeningen "Stoense Havn".

All Rights Reserved.