Ansøgning Bredbåndspulje sendt afsted


Torsdag den 15. oktober 2020


Ansøgning om tilskud til Bredbåndspulje 2020 er nu sendt afsted.

 

I formiddags den 15. oktober 2020 har vi afsendt ansøgning om tilskud fra Bredbåndspulje 2020 til Energistyrelsen (ENS).


I praksis er det foregået ved brug af en internet portal tilhørende ENS. En medarbejder fra Langeland Kommune har været meget behjælpelig med processen med at indtaste nødvendige oplysninger og – ikke mindst – indscanne 151 fuldmagts dokumenter. En STOR TAK til Langeland Kommune for denne for os tidsbesparende hjælp. Ligeledes en STOR TAK til Langelands Mobil- og Bredbåndsforening ved formand Jørgen Jensen som i hele forløbet har bistået med gode råd og vejledning, bl.a. erfaringer fra sidste års Bredbånds projekter på Langeland.


Efter annoncering viste 2 teleudbydere interesse for vores projekt. Vi har valgt STOFA/Norlys som samarbejdspartner. ENS model til udregning af point giver lidt over 50 points til vores projekt. Det er antal point der afgør, om ENS giver tilskud eller ej. Og her må vi se, om vores indsats og antal point rækker.


Der er kamp om Bredbåndspuljen i år: På landsplan har 475 projekter (med x antal tusinde adresser) annonceret projekter. På Langeland har 11 projekter med ca. 500 adresser (heraf 151 i vores område) annonceret og ansøger om tilskud.


Hvad sker der i den videre proces? Indtil 26. oktober 2020 vil vi være i dialog med ENS og bl.a. om nødvendigt rette mindre detaljer i ansøgningen. Vi har f.eks. en adresse i området, som på Bredbåndskortet stadigvæk figurerer som ”Ikke tilskudsberettiget” men hvor ejeren har udfyldt en fuldmagt som er sendt afsted.


ENS vil i løbet af december 2020 melde endeligt ud med, hvilke projekter der vil kunne opnå tilskud. Vi vil i tiden indtil da udsende yderligere information til jer såfremt der må blive behov.

Der er ikke i Finanslovsforslaget 2021 afsat midler til Bredbåndspulje 2021. Men i skrivende stund (15. oktober 2020) viser sig et flertal udenom Regeringen der argumenterer for en videreførelse af Bredbåndspuljen i 2021. Følg eventuelt selv med i medierne hvad der bliver vedtaget.


Læs meget mere om proceduren på ansøgning om støtte på Energistyrelsens hjemmeside

(eller tast: https://ens.dk/ansvarsomraader/bredbaand/bredbaandspuljen).

 

Undertegnede Fuldmagtshaver frasiger sig ansvaret for, at Energistyrelsen godkender de indsendte fuldmagter.

 

Chris Hansen, sekretær, Stoense Havn


Copyright © 2011 Grundejerforeningen "Stoense Havn".

All Rights Reserved.