Status på ny affaldsordning


Onsdag den 13. marts 2019


Affaldsordning træder i kraft mandag 1. april 2019.


Langeland Kommune har anmodet Bestyrelsen om at meddele alle grundejere i Grundejerforeningen "Stoense Havn" følgende status vedrørende de tidligere omtalte affaldsøer:


Langeland Forsyning A/S bliver færdige med at opstille affaldsøer i hele Stoense området og Helletofte onsdag den 13.marts 2019.


Langeland Forsyning A/S  udleverer bioposer til alle husstandene, så de har noget at bruge til bioaffald fremover.


Langeland Forsyning A/S tømmer engang mere den 18/3-19, og den 25/3-19, hvor Langeland Forsyning A/S også tager sækkene af stativerne. Stativerne er ejerenes egne, som de kan bruge som man har lyst til eller til at aflevere på genbrugspladserne.


Fra mandag den 1/4-19 kører Langeland Forsyning A/S  ikke i området mere, hvorfor de gamle stativer ikke bliver tømt, men der bliver kun tømt fra de dertil indrettede affaldsøer.   De omtalte bioposer bliver husstandsomdelt, omdelingen er allerede igang. Der udleveres 3 ruller med hver 50 poser. I de fritidshuse, hvor ejeren ikke er tilstede, sættes poserne ved hovedindgangsdøren til fritidshuset i en emballage der modstår vejrliget.


Se "Husorden for affald" nedenfor hvor der også er et kort der viser, hvor affaldsøerne er placeret. Bedst udbytte af at læse Husorden er ved at bruge funktionen "Pop-ud" er derefter benytte zoom værktøj. Ønskes "Husorden for affald" tilsendt som papir dokument skal henvendelse rettes til enten Langeland Kommune eller Langeland Forsyning A/S.


Spørgsmål vedrørende den nye affaldsordning rettes til Langeland Forsyning A/S:

Telefon: 6351 6800, e-mail: post@langeland-forsyning.dk


Chris Hansen, sekretær

Affaldsø ved Anemonevej / Bellisvej

Affaldsø ved Stoense Udflyttervej (Posthuset)

Der findes 2 miljøstationer langs Stoense Havnevej magen til dén ved Anemonevej / Bellisvej.


Copyright © 2011 Grundejerforeningen "Stoense Havn".

All Rights Reserved.