Sommerbrev 2019


Onsdag den 5. juni 2019Sommerbrev 2019


Badebro


Badebroen blev monteret lørdag den 25. maj. I ugerne forinden var trappen på skråningen ned mod stranden blevet repareret, monteret på ny efter ”flugten” i nytåret og forankret med 2 meter lange stolper ned i sand og sten. Tak til alle de frivillige der afsatte et par timer til at hjælpe med arbejdet. Uden denne hjælp vil det ikke være muligt af frivillighedens vej at klare arbejdet med badebroen, det gælder både forår og efterår. Al færdsel på badebroen er på eget ansvar og husk venligst, at broen er en badebro og ikke en bådebro.


             

 
Rotter


Der er den seneste tid konstateret rotter flere steder i sommerhusområdet (der har dog sikkert altid forekommet rotter). Bestyrelsen opfordrer til, at såfremt der konstateres rotter eller spor efter rotter, da at anmelde til Langeland Kommune. På kommunens hjemmeside findes på forsiden et link under ”Selvbetjening” som kan anvendes: Anmeld rotter. Opleves rotter hos en nabo og naboen ikke er til stede i sit hus anmoder vi om at man enten kontakter naboen og giver besked, selv anmelder til kommunen eller at skrive en besked til Bestyrelsen på post@stoense-havn.dk.Affaldsøer


De nye affaldsøer har nu været i brug i godt 2 måneder. En elektronisk føler inde i containerne giver Langeland Forsyning signal om, at nu er containeren fyldt og skal tømmes. Op til Påsken midt i april oplevede vi, at flere af containerne var overfyldte men ikke blev tømt. Der blev derfor placeret affald ved siden af containerne. Det er naturligvis uacceptabelt. Den manglende tømning skyldtes, at Langeland Forsyning A/S var udsat for en defekt på den skraldebil der skulle anvendes til tømning. Problemet blev løst ved, at der midlertidigt blev opsat en ekstra container ved affaldsøerne. Nogle grundejere har nævnt, at der er lugtgener ved containerne. Der vil muligvis også være risiko for ulemper med fluer. Om disse ulemper helt kan elimineres ved vi ikke men bestyrelsen opfordrer til, at alle poser lukkes forsvarligt inden de afleveres i containerne – dette gælder særligt Restaffald og Bioaffald. Læs i øvrigt meget mere om forholdsregler ved anvendelse af affaldsøerne på Langeland Forsynings hjemmeside www.langeland-forsyning.dk. Her er masser af gode råd og vejledninger, bl.a. kan der hentes en printvenlig sorteringsvejledning på op til i alt 4 forskellige sprog.Grønne områder


I det tidlige forår blev det konstateret, at indtil nu ukendte personer havde anvendt pesticid (Roundup?) på et stykke af det grønne fællesareal nord for badebroen. Det er helt uacceptabelt og Bestyrelsen tager klart afstand fra dette. Det er bestyrelsen der har ansvaret for at vedligeholde de grønne fællesarealer. Hvis der er nogle der synes at der skal vedligeholdes ekstra på særlige områder skal Bestyrelsen kontaktes.


Den store omgang med vedligeholdelse af de grønne områder for så vidt angår store træer, særligt langs Stoense Udflyttervej og i brandbæltet langs Blåklokkevej, er nu tilendebragt. Området får nu ro til at vokse op i nogle år. Eftersom de store maskiner alligevel var i området gav bestyrelsen mulighed for, at grundejere mod egenbetaling kunne bestille fældning af større træer på egen grund. Det var der nogle enkelte der benyttede sig af. Denne mulighed er ikke mere til stede eftersom maskinerne har forladt området. Bestyrelsen opfordrer derfor den enkelte grundejer til selv fremadrettet at indgå aftale med entreprenører når der ønskes hjælp til fældning af træer på egen grund.


Bestyrelsen ønsker hermed alle grundejere med gæster en God sommer.


Chris Hansen, sekretærCopyright © 2011 Grundejerforeningen "Stoense Havn".

All Rights Reserved.