Ny affaldsordning


Søndag den 13. januar 2019

Mere sortering af affald


Der har de seneste år været talt om etablering af affaldsøer til en ny håndtering af skrald i sommerhusområdet.


Inden for de nærmeste uger bliver der påbegyndt etablering af 4 affaldsøer (miljøstationer) således:

Ved Stoense Havnevej mellem Blåklokkevej og Røllikevej, ved Stoense Havnevej mellem Røllikevej og Bellisvej, ved Stoense Udflyttervej nr. 19B (Posthus), samt endelig Stoense Udflyttervej ved stamvejen mod Syrenvej, Anemonevej m.fl. Se placeringer på kortudsnittet nedenfor.


Foreningen/Bestyrelsen har ikke haft medindflydelse på om den nye renovations politik skal indføres - det er Langeland Kommunes ansvar. Bestyrelsen har alene været medvirkende i placeringen af affaldsøerne. Det bliver herefter Langeland Forsyning A/S der skal realisere projektet. Den nye affaldshåndtering drejer sig primært om sortering af affaldet til mest muligt genbrug. Vi kan med de nævnte placeringer se frem til bedre kvalitet af stam- og parcelveje idet der i fremtiden ikke vil skulle køre tunge skraldebiler i området.


Hver affaldsø kommer til at bestå af 5 fraktioner: 1) Metal, 2) Glas & Flasker, 3) Pap & Papir, 4) Bioaffald og 5) Restaffald. Affaldsøen ved Posthuset på Stoense Udflyttervej bliver i kapacitet dobbelt så stor som de øvrige 3.

Eftersom ”Stoense Havn” bliver første område med denne type containere er det ikke muligt at vise en færdig etableret affaldsø men Langeland Forsyning A/S har været behjælpelig med nogle fotos af de nye containere

– se herunder.


Den nuværende skraldeordning fortsætter uændret indtil de nye affaldsøer meddeles klar til brug af Langeland Forsyning A/S. Der vil blive informeret yderligere herom. Langeland Forsyning A/S besvarer eventuelle spørgsmål på e-mail post@langeland-forsyning.dk eller tlf. 63 51 68 00.


Læs mere på Langeland Forsyning A/S hjemmeside.


På bestyrelsens vegne, Chris Hansen, sekretærDe 4 affaldsøer placeres ved de 4 blå afmærkninger på kortet.

(Kilde: Langeland Forsyning A/S)

Fotos af container typen i de nye affaldsøer.

(Foto: Langeland Forsyning A/S)


Copyright © 2011 Grundejerforeningen "Stoense Havn".

All Rights Reserved.