Måske Fiber Internet på Langeland


Tirsdag den 11. juni 2019Nedenstående meddelelser er udsendt på kendte e-mail adresser til grundejere i "Stoense Havn":


Kære fritidshusejer i Grundejerforeningen "Stoense Havn".


En gruppe borgere på Langeland arbejder for tiden på at undersøge interessen for at investere i fiber  internet på øen. Tanken er at søge midler fra Bredbåndspuljen for 2019 ved Energistyrelsen (del af Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet). Bestyrelsen for grundejerforeningen har besluttet at videreformidle en foreløbig introduktion af projektet men blander os i øvrigt ikke i det videre forløb. 


Hvis du som grundejer i Grundejerforeningen "Stoense Havn" er interesseret i projektet send da et e-mail svar tilbage til undertegnede (post@stoense-havn.dk) snarest muligt og ikke senere end fredag den 14. juni 2019, kl. 12:00 og jeg vil efterfølgende sende resultatet af antal interesserede til Anders Paludan Møller fra initiativgruppen. Se de 2 vedhæftede filer og læs eventuelt mere på https://lmbf.lmbnet.dk/


Jørgen Jensen, formand for Langelands mobil- og Bredbåndsforening (LMBF):


Det er NU der skal søges midler fra bredbåndspuljen – og NU der skal handles!

 

Stoense Havn er i høj grad et aktuelt område og kan sandsynligvis komme ind i Snøde-Stoense Fiber projektet, som Anders og gruppen af ildsjæle arbejder for.

 

-          Hver adresse skal betale 4.000 kroner for tilslutningen, resten betales af bredbåndspuljen, hvis projektet godkendes.


-          Og projektet bliver kun godkendt, hvis der er opbakning fra beboerne. I praksis er det mindst 40% af adresserne i området.


-          Hver adresse skal underskrive en fuldmagt (er vedhæftet)


-          De 4000 kroner skal kun betales, hvis projektet realiseres, og der er signal ind i huset (mindst 100/100 Mbit/s)


Der er mange ting at fortælle – informere borgerne om. Foreningen kan godt deltage i et møde, men der skal på forhånd være interesse. Jeg forstår, at foreningen har 281 medlemmer, og mindst 50 skal være interesseret i at gå ind i et projekt, inden vi arrangerer et møde. Vi arbejder alle frivilligt og ulønnet – og vi får heller ikke vore udgifter dækket. Gulleroden er, at vi håber, at der kommer fibernet på Langeland ..... se mere på https://bredbaandspulje.ens.dk/Chris Hansen, 10. juni 2019:

Send ikke nogen fuldmagt endnu. Fuldmagt skal - HVIS interessen er stor nok - sendes til initiativtagerne https://lmbf.lmbnet.dk/bestyrelse/   I første omgang skal vi kun afsøge interessen blandt Grundejerforeningens medlemmer. Jeg gemmer de fuldmagter som vi allerede har modtaget indtil vi kender det videre forløb.


Der er arrangeret nogle informationsmøder på Langeland - se her. For de af jer der har muligheden for at deltage med dette korte varsel er det så chancen. Vi håber dog, at Langelands Mobil- og Bredbåndsforening er villig til at arrangere et yderligere informationsmøde for "Stoense Havn" - hvis interessen er stor nok.


For god ordens skyld: Bestyrelsen for Grundejerforeningen er ikke i stand til for nuværende at besvare spørgsmål om projektet da vi først for under 2 uger siden er blevet bekendt med Langelands Mobil- og Bredbåndsforening. Vores rolle er indtil videre alene at informere Grundejerforeningens medlemmer.


Chris Hansen


Copyright © 2011 Grundejerforeningen "Stoense Havn".

All Rights Reserved.