Ny avis levering


Lørdag den 24. marts 2018


Ny procedure ved avisomdeling


I sommeren 2017 (og muligvis tidligere) oplevede flere grundejere, som abonnerer på en avis, at avisen ikke var at finde i dén kasse der er beregnet til aviser og som står placeret uden for posthuset på Stoense Udflyttervej. Der kan være flere årsager til, at pågældende avis ikke var at finde når man ellers forventede det. Det har bestyrelsen ikke efterforsket.


Til gengæld har bestyrelsen arbejdet på at få aviserne leveret inde i den enkelte abonnents private postkasse på posthuset. Det har været en meget langvarig proces at få denne procedure gennemført, bl.a. fordi alle avis leverandører skulle være enige om løsningen før distributøren ville gå med til denne.


Vi har nu fået meddelelse om, at der fra mandag den 26. marts 2018 vil blive leveret aviser inde i posthuset. Med denne løsning skal vi gerne eliminere den mulighed, at aviser der tidligere bortkom, var blevet ”fjernet” af uvedkommende. Vi kan ikke fjerne den mulighed, at levering, distribution m.m. ikke fungerer korrekt. Men vi håber naturligvis at situationen med bortkommende aviser bliver normaliseret.


Informationen er først modtaget hos bestyrelsen i denne uge - derfor dette korte varsel.


Kassen, der står udenfor posthuset, bliver stående. Det skyldes, at der fortsat i den kasse bliver leveret aviser til naboområderne (Gyldenrisvej, Følfodvej m.fl.) så der er ingen der må fjerne kassen.


Jørgen Nielsen

/Chris Hansen


======>


Copyright © 2011 Grundejerforeningen "Stoense Havn".

All Rights Reserved.