Eftersyn af hegn


Søndag den 29. juli 2018


Tid til eftersyn af hegn

- oplag af grene giver brandfare


Mange grundejere har været flittige med at vedligeholde hegn i efteråret og vinteren.


Der er dog stadigvæk enkelte steder der giver udfordringer.


Her ved sommertid, når der er mest løv på træer og buske, er det mest tydeligt at se, hvor det er nødvendigt at gøre en (ekstra) indsats. Bestyrelsen anmoder derfor den enkelte grundejer om at efterse eget hegn - både ud mod stam- og parcelvej, samt eventuelt fællesareal -  og om nødvendigt klippe og beskære, således at hegnet opfylder kravene som angivet på skitsen fra Langeland Kommune herunder (tryk på linket eller på "pop-ud" knappen).


Princippet er, at der skal være 4 meter fra midten af stam- og parcelveje til skel. Hegnet skal ydermere plantes 0,5 meter inde på egen grund. Hvis disse betingelser er opfyldt for hegn ud mod veje garanterer Langeland Kommune og Langeland Forsyning, at dagrenovationen bliver afhentet som planlagt. I modsat fald bliver der ikke afhentet skrald idet der er risiko for beskadigelse af spejle m.m. på skraldebilen.


Nogle steder oplever bestyrelsen at afklippede grene oplagres i skel.


Det vil vi kraftigt fraråde. Der har for år

tilbage været ildebrand i området - ild der

netop var opstået i et hegn/skel med

afklippet grenmateriale.


Er der tvivlsspørgsmål til ovenstående

information er man altid velkommen til

at rette henvendelse til undertegnede.


Jørn Christoffersen, ansvarlig for Grønne områder


(Publiceret af Chris Hansen) 

Kilde: Langeland Kommune, 15. juni 2017.

Sidst opdateret af Infrastruktur 08.06.2016/klni
Copyright © 2011 Grundejerforeningen "Stoense Havn".

All Rights Reserved.