Området ved Posthuset


Lørdag den 24. september 2016Området nord for posthuset


Når I nu ankommer til sommerhusområdet vil I bemærke, at området omkring posthuset på Stoense Udflyttervej er blevet ryddet (se foto herunder). Det er sket for derved at beskytte posthuset mod overgroning og råd. Der vil blive sået græs bag posthuset, og jeg skal derfor anmode grundejerne om ikke at køre ind over området med nysået græs når der hentes post o.l. Ligeledes gøres opmærksom på det fritlagte elskab som p.t. står blotlagt og udsat.


Endvidere vil I kunne se, at der hele vejen ned langs det grønne område er blevet gravet rødder op og niveleret ud, således at det grønne område nu støder direkte op til den enkelte sommerhusejers grund. Dette betyder, at det nu er den enkelte sommerhusejer fra posthuset og ned der har ansvaret for, at holde sin skelbeplantning veltrimmet og i en højde af halvanden til to meter. Der vil blive klippet en gangsti i græsset ned til vandet.


Med dette afsluttes nedskæringer med mere i området for 2016.


Med venlig hilsen, Hans Nielsen, Det grønne område


Copyright © 2011 Grundejerforeningen "Stoense Havn".

All Rights Reserved.