Avisomdeling


Søndag den 27. august 2017


Ny procedure med avisomdeling


Mange fritidshusejere flytter avis abonnement midlertidigt til fritidshuset når man opholder sig her. Der har i en periode været uregelmæssigheder på den måde, at flere har oplevet, at avisen ikke var i den til formålet henstillede aviskasse når den burde være til stede. Det kan der være mange årsager til.


I et forsøg på at imødegå den utilfredsstillende situation er der indgået en aftale med avisomdeler om, at aviser i fremtiden leveres i den personlige postkasse inde på posthuset Stoense Udflyttervej. Der er anskaffet ekstra nøgle så omdeler kan låse sig ind i posthuset for at levere avisen. Omdeler vil her i starten lægge en besked i aviskassen om, at avisen for fremtiden skal hentes i postkassen inde på posthuset.


Så næste gang avisen ikke forefindes i aviskassen kan det være fordi den er leveret i postkassen. Bestyrelsen håber hermed, at levering og modtagelse af ens avis i fremtiden sker tilfredsstillende.


Jørgen Nielsen

/ Chris Hansen


Copyright © 2011 Grundejerforeningen "Stoense Havn".

All Rights Reserved.