3. oktober NYT om avisomdeling


Copyright © 2011 Grundejerforeningen "Stoense Havn".

All Rights Reserved.Tirsdag den 3. oktober 2017


Ny procedure med avisomdeling er udskudt


I forlængelse af tidligere meddelelse fra 27. august 2017 (jf. nedenfor) er der hermed nyt omkring avis levering fra udvendig placeret kasse til indvendig postkasse.


Efter at jeg har rykket avisomdelingen for at få igangsat den nye procedure, har de beklaget, at ændringen først kan gennemføres i foråret 2018. Det begrundes med en del ændringer i distributionens EDB system samt udvidelse af opgaver med udbringning.


Efter aftale vil distributionen sørge for at de enkelte avismodtagere vil blive direkte orienteret når ordningen træder i kraft.


Vi beklager den forsinkelse som er opstået og som bestyrelsen ingen indflydelse har på, men håber "fordampningen" af jeres aviser ikke forsætter her i det kommende efterår og vinter.


Med venlig hilsen, Jørgen Nielsen


Søndag den 27. august 2017


Ny procedure med avisomdeling


Mange fritidshusejere flytter avis abonnement midlertidigt til fritidshuset når man opholder sig her. Der har i en periode været uregelmæssigheder på den måde, at flere har oplevet, at avisen ikke var i den til formålet henstillede aviskasse når den burde være til stede. Det kan der være mange årsager til.


I et forsøg på at imødegå den utilfredsstillende situation er der indgået en aftale med avisomdeler om, at aviser i fremtiden leveres i den personlige postkasse inde på posthuset Stoense Udflyttervej. Der er anskaffet ekstra nøgle så omdeler kan låse sig ind i posthuset for at levere avisen. Omdeler vil her i starten lægge en besked i aviskassen om, at avisen for fremtiden skal hentes i postkassen inde på posthuset.


Så næste gang avisen ikke forefindes i aviskassen kan det være fordi den er leveret i postkassen. Bestyrelsen håber hermed, at levering og modtagelse af ens avis i fremtiden sker tilfredsstillende.


Jørgen Nielsen

/ Chris Hansen