Måske Bredbånd til Stoense Havn


Mandag den 2. maj 2016


Bredbånd til "Stoense Havn"?


Det undersøges i øjeblikket af Langelands Elforsyning og TDC, om der er grundlag for at tilbyde borgere på Langeland hurtigere internet, samt TV-signal, ved hjælp af etablering af bredbåndsforbindelse - se Orientering.


Forudsætningen for projektets gennemførelse vil typisk være, at 40 % af et områdes husstande melder sig til. For "Stoense Havn"s vedkommende vil det sige ca. 115 fritidshuse. I første omgang ønsker projektmagerne en tilkendegivelse på om man er interesseret i at tilmelde sig. Ved udfyldelse og aflevering af tilkendegivelsen er der IKKE lavet en aftale, dvs. man forpligter sig ikke i første omgang. Der er dog en forventning om, at man med tilkendegivelsen mener det seriøst og senere melder sig til.


Der vil indtil tirsdag den 31. maj 2016 ligge et antal blanketter "Tilkendegivelse" på Posthuset (på Stoense Udflyttervej). Man har dermed muligheden for at hente en blanket, udfylde den med de ønskede oplysninger (Bemærk: Adressen skal være fritidshus adressen) og derefter aflevere den udfyldte blanket i Grundejerforeningens postkasse på Posthuset.


Der sendes e-mail ud til alle valide e-mail adresse med blanketten "Tilkendegivelse" vedhæftet. Man kan efterfølgende printe filen ud, udfylde den, scanne den og sende den retur via e-mail til post@stoense-havn.dk


Bestyrelsen vil derefter samle indleverede og modtagne blanketter sammen og aflevere til rette vedkommende. På baggrund af antal indkommende blanketter vil der så blive taget stilling til, om der er basis for et informationsmøde.


Bestyrelsen gør opmærksom på, at bestyrelsens engagement i projektet alene er af kommunikativ karakter. Det betyder blandt andet, at bestyrelsen IKKE anbefaler den ene teleudbyder frem for en anden. Men vi er på denne måde meget gerne behjælpelig med at bringe budskabet om projektet ud til grundejerforeningens medlemmer.


Chris Hansen
Copyright © 2011 Grundejerforeningen "Stoense Havn".

All Rights Reserved.