Grene generer færdsel

 

Lørdag den 16. juli 2016


Igen nødvendigt med beskæring af træer og buske.Vi skal henstille til grundejerne, der har kirsebærtræer som står ud til stamvejene, at få dem beskåret kraftigt, idet vi nu kan konstatere, at grenene hænger langt nede over stamvejene og generer færdslen.

Værst ser det ud på Blåklokkevej, men vi må også konstatere, at der er enkelte træer andre steder, der generer færdslen.

Vi skal derfor venligst anmode alle lodsejere om at gå deres beplantning efter ud mod stamvejen.

Til efteråret vil vi gå området igennem , og om nødvendigt foretage en beskæring. Dette vil i så tilfælde ske for den enkelte lodsejers regning, ligesom der vil blive tillagt et gebyr for administration.

 

Med venlig hilsen Hans Nielsen, Det grønne område.


Copyright © 2011 Grundejerforeningen "Stoense Havn".

All Rights Reserved.