Stoense Havnevej Træfældning


Lørdag den 28. februar 2015


Vedrørende træfældning langs Stoense HavnevejJeg har nu indgået en aftale med Skovdyrkerforeningen, som betyder, at der vil blive foretaget en betydelig beskæring/fældning langs Stoense Havnevej.

Der vil fortsat være enkelte vintereg, som vil blive stående. Ellers er det planen, at der skal komme ny vækst op fra bunden, som vil være med til at dæmme op for støv og støj til husejerne langs vejen.

Beskæringen vil blive foretaget således, at det vil blive skåret ned i hele stykker, for senere at blive kørt til og fliset op på arealet foran posthuset.

 

Som lovet vil der være mulighed for at få skovet større træer på grunde, der støder op til Stoense Havnevej, dog skal der erlægges en betaling på 500 - 1.000 kr. pr. træ - afhængig af størrelsen.

Jeg har gået terrænet igennem og vil mene, at der ingen træer er, som når op i 1.000 kr. størrelsen.

 

Vigtigt !!

 

Fra dags dato og en måned frem skal man afmærke sine skelpæle ud mod Stoense Havnevej - evt. ved at trække en snor, eller med en kæp, så vi så vidt muligt undgår at berøre privatbeplantningen.

Ligeledes bør man med en afmærkning markere, at man ønsker sit træ fældet 1-2 meter inde på privat grund. Skovdyrkerforeningen vil så tage det med i samme ombæring, og regningen vil derefter blive tilsendt hver enkelt. Træet vil herefter blive fliset op.

 

Kontaktpersonen til Skovdyrkerforeningen hedder Stefan Pedersen, tlf. 23423382. Han kan kontaktes i specielle tilfælde, ellers er det primært undertegnede, som I bedes rette henvendelse til i tilfælde af tvivlsspørgsmål.

 

Beskæringen skal være afsluttet inden udgangen af Maj 2015.


Hans Nielsen - det grønne område


Copyright © 2011 Grundejerforeningen "Stoense Havn".

All Rights Reserved.