Posthus skrald og lak
Søndag den 14. juni 2015


Posthuset renoveret - Skrald på pladsen


Posthuset er i løbet af uge 24 blevet malet, navneskiltet er slebet ned, bogstaverne er tegnet op på ny og efterfølgende lakeret. Der er ligeledes blevet rengjort, bl.a. vasket gulv indvendigt, samt bekæmpet ukrudt på pladsen rundt om både posthuset og miljøstationen.

Kort tid efter indsatsen med ovennævnte renovering af posthuset udført af medlemmer af bestyrelsen er det trist at konstatere, at der er nogle der bruger pladsen udenfor posthuset (miljøstationen) som regulær losseplads.


Det er IKKE i orden. 


Da det formentlig er lejere af fritidshuse - der muligvis ikke i detaljer kender reglerne vedrørende affald - må vi kraftigt henstille, at alle udlejere gør sig umage med at informere lejere om, at affald ikke skal anbringes på området omkring miljøstationen. Al affald der produceres hos den enkelte sommerhusejer - uanset om det er ejeren selv eller en eventuel lejer - skal bortskaffes fra egen matrikel enten ved, at den ordinære renovation klarer opgaven eller ved, at ejeren sørger for at det bliver transporteret til genbrugspladsen i Lejbølle eller på anden forsvarlig måde bliver bortskaffet.


Nu er det aktuelle affald nødsaget til at blive stående indtil et medlem af bestyrelsen har tid til at få det kørt væk. I mellemtiden er der risiko for, at fugle og/eller dyr snager i affaldet og måske spreder det rundt på pladsen.

Tekst: Chris Hansen


Fotos: Jørgen Nielsen


Copyright © 2011 Grundejerforeningen "Stoense Havn".

All Rights Reserved.