Hjertestarter Forening


Søndag den 16. august 2015


Hjertestarter støtte Forening


Bestyrelsen har modtaget nedenstående henvendelse fra initiativtagerne til en støtteforening for hjertestartere på Langeland.


I henvendelsen tilbydes, at Grundejerforeningen ved en kollektiv bidrags indbetaling til støtte for foreningen, kan opnå en rabat. Bestyrelsen er af den opfattelse, at vi med henvisning til Grundejerforeningens vedtægt ikke har hjemmel til - via foreningens kontingent indbetalinger - at bidrage kollektivt. Derimod informerer vi på denne måde grundejerne om muligheden for at støtte hjertestarter støtteforeningen og man kan dermed individuelt tage stilling til, om man vil yde et bidrag.


****************************************************************************


Til: Grundejerforeningen Stoense Havn af 1981

 

Emne: Støtteforening for Langelands Hjertestartere


Vi har indenfor de seneste uger besøgt alle adresser i ”Stoense Udflytter” med sedler fra Langelands Hjertestarterforening, idet vi har ønsket at informere om vores nydannede ”Støtteforening for Langelands Hjertestartere” og vores Akuthjælperordning.

 

Fra vores tilkaldesystem, som er en integreret del af Alarmcentralen ”112” ved vi at der kommer en del opkald fra jeres område, og I de tilfælde er vores trænede Akuthjælpere på stedet indenfor ganske få minutter, medbringende bl.a. hjertestarter og andet livreddende udstyr. Vi har en gennemsnitlig respons-tid på mindre end 5 min. fra når 112 opkaldet er afsendt - til vores akuthjælpere er på ulykkesstedet – Dette gælder hele Langeland – Og også jeres område!


I de områder hvor der ikke er etablerede Hjertestarterforeninger, tilbyder vi nu medlemskab af vores nyetablerede støtteforening, så enkeltpersoner eller grupper kan støtte op og muliggøre vores fortsatte virke. Alle foreningens indtægter går ubeskåret til vedligeholdelse af øens hjertestartere og løbende genoptræning af vores akuthjælpere.


Ved vores besøg i Stoense Udflytter erfarede vi at der kun er meget få huse, som er udstyret med en postkasse, hvilket gør det uhyre svært for os at få kontakt med de enkelte grundejere.  Derfor vil vi med dette brev opfordre til at I som forening måske kunne få lyst til at agere på jeres medlemmers vegne ved tegning af  et gruppemedlemsskab som vil kunne være dækkende for hele jeres område.


Som det ser ud i dag, beder vi om et frivilligt bidrag på mindst 50,- kr pr. husstand for enkeltmedlemsskab, og gerne mere, hvilket fremgår af vores omdelte skrivelse (kopi vedlagt), men såfremt vi kan lave en aftale med en forening som jeres, hvor vi evt. kan aftale et bidrag beregnet pr. husstand i jeres grundejerforening, finder vi det rimeligt at lave en væsentlig nedskæring (tæt på en halvering), såfremt I som forening kan finde accept og forståelse blandt jeres medlemmer for en sådan indsats.


Med denne henvendelse håber vi at have vakt jeres interesse og mulige ønske om at være medspillere i dette ”Langelandske succesprojekt”………Og vi håber at høre fra jer!


Uddybende spørgsmål kan rettes til Susanne Larsen, Snøde Hesselbjerg.


Mail adresse: susanne@walgardi.dk


Omdelte skrivelse:


Langelands hjertestartere og akuthjælpere skaber tryghed!


Sammen med lokale hjertestarterforeninger og privatpersoner har Langelands Hjertestarterforening, LHF opsat og taget ansvaret for driften af nu 100 hjertestartere overalt på Langeland.

Såfremt du ikke allerede støtter en lokal hjertestarterforening eller hvis din hjertestarterforening er lukket kan LHF nu tilbyde et ”Støttemedlemsskab” til Langelands Hjertestarterforening, således at hjertestarterne fortsat bliver vedligeholdt og kan være klar til at redde liv, hvis ulykken er ude.

Med denne information, som er omdelt af repræsentanter fra LHF, opfordrer vi alle beboere, faste som gæster, til at øge tilknytningen til hjertestarterne i området ved at give et bidrag og/eller melde sig som medlem i ”Støtteforeningen for Langelands hjertestartere”.

Som støttemedlem betaler du et årligt bidrag på mindst kr. 50,- meget gerne mere!


Du kan gøre dette ved at:


- indbetale dit bidrag til Fynske Bank konto 0860 8159422675

- lægge en kuvert med dit bidrag i LHF’s postkasse, Bygaden 76 i Tullebølle

- ringe til 23306162 og aftale en tid hvor vi kan komme at hente dit bidrag


Langelands Hjertestarter Projekt, som gennem årene har vundet stor respekt og beundring både på Langeland, i resten af Danmark og i udlandet, håber på jeres interesse, jeres engagement og jeres støtte. Velkommen som støttemedlem til Langelandske hjertestartere.

Mindst 180 Akuthjælpere er klar til at rykke ud døgnet rundt. Ethvert opkald fra Langeland til 1 1 2 medfører at Akuthjælpere er fremme på mindre end 5 minutter. Ved at støtte Langelands hjertestartere medvirker du til at skabe tryghed på Langeland.


På vegne af Langelands Hjertestarterforening

Jørgen Gudmand, Næstformand

Copyright © 2011 Grundejerforeningen "Stoense Havn".

All Rights Reserved.