Grønne område


Fredag den 13. februar 2015


Plan for det grønne område


I uge 8 og 9 forventer jeg at få tilbagemelding fra Skovdyrkerforeningen om, hvornår de kan beskære bevoksningen langs Stoense Havnevej. Det kan blive i foråret eller til sommer. Når jeg kender tidspunktet, vil jeg oplyse det her på hjemmesiden. Der vil så være mulighed for, at sommerhusejere, hvis jordstykker der grænser op til beplantningen, vil kunne få fældet større træer, hvis de har behov herfor, mod at træet bliver fliset op til de, som fælder træerne.

 

Jeg kan endvidere oplyse, at beplantningen foran Posthuset vil blive ryddet, og der vil sat nogle hvide syrenbuske istedet. Ligesom indkørslen vil blive gjort en smule bredere. Alt dette skulle gerne være med til at forskønne området, så det vil fremtræde præsentabelt og ordentligt. Jeg vil samtidig bede alle om at passe på syrenbuskene og græsset foran, så vi undgår parkering af køretøjer på vejen, som burde være unødigt nu, da man kan køre både ind og ud.

 

Jeg har ligeledes aftalt med en af de lokale entreprenører, at beplantningen nede ved skråningen foran det grønne område, som er det sidste grønne område i vores ende op mod Lohals, bliver skovet og gravet op, hvilket igen skulle give frit udsyn til vandet. I vil derfor opleve, at der igen i år vil være en stor bunke kvas, som vil blive brændt af ved lejlighed i forbindelse med en østenvind.

 

Afslutningsvis har jeg et par opfordringer til lodsejerne. De bedes undlade at køre på de grønne fællesarealer. Jeg skal ligeledes på det kraftigste anmode om, at der IKKE længere foretages private beskæringer af beplantningen, som vender ud mod Stoense Udflyttervej og Stoense Havnevej, da det er tanken, at der skal vokse en ny underskov op, som skal være støv og støjdæmpende for beboere i området, hvis grunde støder op til beplantningen.


Allersidst skal det indskærpes, at der IKKE må smides have/grenaffald i beplantningerne ud til ovennævnte veje. I skal huske, at det er jeres penge, som vi bruger til at rydde op for andre, som ikke gider køre det på deponeringspladsen, hvilke der findes 2 af i nærområdet.

 

Med venlig hilsen og et snarligt glædeligt forår

 

Hans Nielsen - det grønne område


Copyright © 2011 Grundejerforeningen "Stoense Havn".

All Rights Reserved.