Betalingsservice


Fredag den 13. februar 2015


Betalingsservice


Hermed en lille bøn fra Jeres kasserer vedrørende betaling af det årlige kontingent, som forfalder til betaling i marts.

Ved at benytte NETS ”betalingsservice” vil såvel Jeres, samt foreningens omkostninger blive mindre.

NETS har atter hævet beløbet for at sende opkrævninger ud og portoen stiger jo igen - igen!

Vi ønsker alle en god sommer (gerne som den vi oplevede i 2014).

 


Jørgen Nielsen, kasserer


Copyright © 2011 Grundejerforeningen "Stoense Havn".

All Rights Reserved.