Beskæring af hegn og hæk - Igen


Søndag den 14. juni 2015


Ny opfordring til beskæring af hegn i skel


Kære Grundejere

 

Vi må efter gennemgang af området fortsat konstatere, at der er mange af vejene, hvor færdsel er generet af bevoksning og grene der forhindrer fri passage - eller vanskeliggør den, så der kun køres i den ene side af vejen.


Det har den konsekvens, at vejene bliver slidt skæve, der kommer dybe spor i græsrabatterne der ikke er beregnet til at bære tunge køretøjer. Her tænkes primært på renovationsbilen der jævnligt færdes i vores område. Men også tunge køretøjer der f.eks. skal levere byggematerialer hos fritidshus ejere. Derudover kan det give grundlag for tvistigheder og surhed blandt grundejerne, hvilket ikke kan være meningen med at have et fristed.


Jeg skal derfor opfordre alle til at gå sin egen beplantning efter. Princippet er, at der skal være en bredde af 4 meter mellem skel og midten af vejen (som udgør vej og græsrabat). Så derfor: Gå venligst jeres beplantning efter - eventuelt sammen med nabo/genbo - således at I får et pænt og sikkert område at færdes på.


Bestyrelsen har i år besluttet at stramme op på regelsættet. Hvis ikke opfordringen bliver fulgt, vil den enkelte grundejer kunne komme i den situation, at hegnene vil blive beskåret på grundejernens regning tillagt et administrationsbidrag.

 

Med håbet om, at dette ikke vil blive nødvendigt, vil vi ønske jer en god sommer.

 

Venlig hilsen Hans Nielsen - Det grønne område

Copyright © 2011 Grundejerforeningen "Stoense Havn".

All Rights Reserved.